Дали е возможно во иднина да преминам на друг пакет?

Да, во секое време ќе може да го промените хостинг пакетот.
Ќе може да преминете на поголем пакет, па дури и да се вратите на помал пакет.

Промената на пакетите е автоматизирана и нема да има НИКАКОВ прекин во услугите.

При надоградба на пакетот од помал на поголем, ја доплаќате разликата во цената САМО за деновите кои ви преостануваат од хостинг услугата што ќе ги користите со новиот хостинг пакет.

Упатството како да го надоградите пакетот е на овој линк.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

How do I connect the web site to the hosting after activation?

After the hosting activation, MKhost will send you an email with all information about it on your...

Tutorial on how to change the domain name for a specific WordPress installation

    This tutorial will include the steps that the MKhost team usually uses to change the domain...

Искористеност на хостинг просторот - Disk usage

Во овој туторијал ќе бидат опфатени чекорите кои Вие може да ги користите за да ја проверите...

How do I change / add records to the DNS zone of my domain?

By registering a domain at MKhost, you get a free service DNS hosting that provides complete...

How do I transfer my site from another host to MKhost?

Do you have problems with your hosting provider? Do you pay a lot of money? The support from the...