إذا كنت لا تستطيع إيجاد حل للمشكلة التي تواجهك فى مكتبة الشروحات ، يمكنك إرسال تذكرة دعم فني وحدد القسم المختص من الأسفل


 Info

Информации за услугите на МКхост

 Support

Техничка поддршка

 Billing

Плаќања, профактури, фактури, кредитни картички и други информации во врска со уплати

 Web Development

Побарувања за изработка на веб страна, редизајн на веб страна, изработка на лого, банер и други дизајнерски услуги

 Abuse

Злоупотреби, жалби, неправилности ...

 Domains

Информации, прашања и побарувања околу регистрација, трансфер и обнова на МК домени