ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Info

Информации за нашите услуги

 Support

Техничка поддршка за наши клиенти

 Billing

Плаќања, профактури, фактури, кредитни картички и други информации во врска со уплати

 Web Development

Побарувања за изработка на веб страна, редизајн на веб страна, изработка на лого, банер и други дизајнерски услуги

 Abuse

Злоупотреби, жалби, неправилности ...

 Domains

Информации, прашања и побарувања околу регистрација, трансфер и обнова на МК домени